תנאים מיוחדים לחברי לשכת המהנדסים במנורה מבטחים!

חיסכון טופ
קופת הגמל להשקעה החדשה של ישראל

חיסכון טופ
קופת הגמל להשקעה החדשה של ישראל

רוצים לדעת עוד?
מלאו את פרטיכם וניצור עמכם קשר

או פנה לסוכן הביטוח שלך במנורה מבטחים

מושכים את הכספים מתי שרוצים

מושכים את הכספים
מתי שרוצים

(בכפוף לניכוי מס כדין)

אפשרות לשינוי מסלולי השקעה

אפשרות לשינוי
מסלולי השקעה

מסלולי השקעה אטרקטיביים

מסלולי השקעה
אטרקטיביים

נגישות |


*האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. אין באמור משום מתן התחייבות למתן הלוואה או לסכומה הכפופים ליתרה עדכנית. הקריטריונים למתן הלוואה קבועים בחברה ונתונים לשיקול דעתה הבלעדי.