מוצר חדש ובלעדי
במנורה מבטחים!
מטריה TOP
המעניקה לרואי החשבון
השלמה איכותית לפנסיית הנכות 
 

  • כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה בהגדרת עיסוק ספציפי
  • כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה במהלך תקופת האכשרה בקרן הפנסיה (הגדרת עיסוק סביר)

מבטיחים לך כיסוי מלא ובמחיר מעולה!

לקבלת פרטים
והצעה ייחודית:

לפרטים נוספים:

נגישות |


*התנאים המחייבים הינם התנאים הכלליים של פוליסת מטריה TOP, מנורה מבטחים ביטוח