עצמאי, רוצה לקבל הלוואה ללא ריבית?
במנורה מבטחים, בטח שאפשר! הריבית עלינו

לאור משבר הקורונה, קבוצת מנורה מבטחים מציעה לכם הלוואה מקרנות ההשתלמות בגובה של 10,000 ₪!
אנחנו (מנורה מבטחים) נשלם את הריבית במקומך למשך שנה .

כדי לקבל את ההלוואה, נדרש:

  • צבירה בגובה של 50,000 ומעלה בקרן ההשתלמות
  • קרן השתלמות בוותק של 5 שנים ומעלה

לבדיקת זכאותך
למימוש ההטבה

נא למלא את הפרטים:

logo-menora-betach-shefshar

עצמאי, רוצה לקבל הלוואה ללא ריבית?
במנורה מבטחים, בטח שאפשר! הריבית עלינו

לאור משבר הקורונה, קבוצת מנורה מבטחים מציעה לכם הלוואה מקרנות ההשתלמות בגובה של 10,000 ₪!
אנחנו (מנורה מבטחים) נשלם את הריבית במקומך למשך שנה .

כדי לקבל את ההלוואה, נדרש:

  • צבירה בגובה של 50,000 ומעלה בקרן ההשתלמות
  • קרן השתלמות בוותק של 5 שנים ומעלה

לבדיקת זכאותך
למימוש ההטבה

נא למלא את הפרטים:


הצהרת הנגישות |

אין באמור משום מתן התחייבות למתן הלוואה או לסכומה הכפופים ליתרה עדכנית. הקריטריונים למתן הלוואה קבועים בחברה ונתונים לשיקול דעתה הבלעדי.