שדרוג משמעותי
בתנאי הפנסיה לחברי
התאחדות האדריכלים
במנורה מבטחים
 

לפרטים נוספים:

  התאמה אישית
  של דמי הניהול – לבחירה
  מבין חלופות

  הטבות
  בקרן הפנסיה מנורה
  מבטחים משלימה

  הטבות לבני משפחה
  מדרגה ראשונה

  שירות ייחודי ואישי
  באמצעות צוות יעודי

  .

  לפרטים נוספים:

   נגישות |


   1ההטבות יינתנו רק למי שהינו עמית פעיל, או שהצטרף לקרנות הפנסיה שבניהול מנורה מבטחים עד שנת 2023 , והחל מהמועד שבו יועבר למנורה מבטחים בגין העמית דיווח על ידי הסתדרות המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל בדבר היותו חבר הסתדרות. ההטבות לעמית שכזה יינתנו כל עוד העמית יהיה עמית פעיל בקרן הפנסיה ובכפוף לכך שימשיך להיות מדווח על ידי הסתדרות המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל כחבר הסתדרות.
   2האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.
   3הטבות לבני משפחה יינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי, צירוף אסמכתא המעידה על הקשר המשפחתי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם האיגודים המקצועיים והיא כפופה לתנאיו.