הטבות ייחודיות
ליועצי המס
בחיסכון הפנסיוני!

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ בשיתוף לשכת יועצי המס מזמינים אותך ליהנות מהטבות ייחודיות:

  • שדרוג החיסכון הפנסיוני והתאמה אישית של דמי הניהול
  • הטבות ייחודיות בחיסכון הפנסיוני גם לבני משפחה(1)
  • פגישה אישית ללא עלות לבחינת התנאים הפנסיונים של כל התא המשפחתי

לקבלת פרטים והצעה ייחודית:

לפרטים נוספים:

נגישות |


(1)הטבות לבני משפחה (מדרגה ראשונה), יינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.